Školička Krokočánek

Dětská skupina Krokočánek

Podívejte se, jak to u nás vypadá: Album

 

Informace k zápisu na šk. rok 2022/2023

Zápis na šk. rok 2022/2023 bude probíhat osobně dne 25. 4. 2022 od 15.30. Abychom se mohli lépe připravit, kdo máte zájem o docházku od září 2022, zašlete prosím tuto informaci na mailovou adresu uvedenou níže. Uveďte prosím jméno vašeho dítěte, jeho věk a o jaký rozsah docházky budete mít zájem (každý den, jen několik dnů, dopolední, celodenní), vaše kontaktní údaje.
Prioritu mají děti z Krokočína (DS Krokočánek je zřizovaný obcí Krokočín), dále pak děti, které k nám již chodí v současnosti a jejich sourozenci.

Dokumenty

Vnitřní pravidla včetně poplatků    |    Plán výchovy a péče    |    Žádost o přijetí (k zápisu ještě není nutné potvrzení lékaře)

Smlouva (její součástí musí být jako příloha Vnitřní pravidla a Plán výchovy a péče)    |    Nové školkovné od září 2020

Potvrzení o postavení podpořené osoby    |    Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ     |    Monitorovací list podpořené osoby

Společný email (čtou učitelky a zřizovatel):

·         Adresa: Krokočín 59

·         Max. počet dětí ve třídě: 12

·         Provozní doba: pracovní dny 6.30 – 15.30

·         K docházce budeme přijímat děti od věku 2,5 roku

·         Upozorňujeme, že stejně jako jakákoliv jiná školka budeme i my potřebovat potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp., že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle §50 zákona č. 258/2000 Sb.).

Zřizovatel dětské skupiny: Obec Krokočín