Školička Krokočánek

Dětská skupina Krokočánek

Podívejte se, jak to u nás vypadá: Album

Milí rodiče,
srdečně vás zveme spolu s dětmi na zápis do naší dětské skupiny Krokočánek. Zápis se uskuteční v pondělí 22. dubna 2024 v prostorách dětské skupiny v Krokočíně – Krokočín 59 – od 15.30 hodin. Přihlášky odevzdávejte osobně v dětské skupině Krokočín 59.

Plakátek zápis

Dokumenty

Vnitřní pravidla včetně poplatků    |    Plán výchovy a péče    |    Žádost o přijetí (k zápisu ještě není nutné potvrzení lékaře)

Smlouva (její součástí musí být jako příloha Vnitřní pravidla a Plán výchovy a péče)    |    Nové školkovné od září 2024 (POZOR, dochází k úpravě)

Potvrzení o postavení podpořené osoby    |    Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ    

Společný email (čtou učitelky a zřizovatel):

·         Adresa: Krokočín 59

·         Max. počet dětí ve třídě: 12

·         Provozní doba: pracovní dny 6.30 – 15.30

·         K docházce budeme přijímat děti od věku 2,5 roku

·         Upozorňujeme, že stejně jako jakákoliv jiná školka budeme i my potřebovat potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp., že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle §50 zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou docházky dětí je vazba rodiče na trh práce, kterou nám musí prokázat touto formou:

Zřizovatel dětské skupiny: Obec Krokočín